Płatności i reklamacje - parkingi prywatne

Szanowni Kierowcy. Witamy na stronie, która umożliwia składanie reklamacji dotyczących opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybkie wnoszenie opłat dodatkowych. Procedura odwołania dotyczy wyłącznie zdarzeń zarejestrowanych na wydzielonych parkingach prywatnych, prowadzonych przez spółkę Projekt Parking i położonych poza pasem drogowym.

Poniższy formularz nie obejmuje reklamacji związanych z opłatami za postój w Strefach Płatnego Parkowania. Są one rozpatrywane zgodnie z lokalnymi regulaminami SPP, funkcjonującymi w danym mieście. Szczegółowych informacji udzielają Biura Obsługi SPP.

W celu usprawnienia i przyspieszenia obsługi reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

  • Przed złożeniem odwołania i podjęciem kontaktu zachęcamy do zapoznania się z działem Pytania i Odpowiedzi (FAQ). Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące podstaw nałożenia opłaty dodatkowej oraz całej procedury windykacji należności i reklamacji.
  • Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia reklamacji przy użyciu poniższego Formularza. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia kierowca zyskuje dostęp do szczegółowych informacji o swoim wezwaniu, w tym do dokumentacji fotograficznej.
  • W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk wezwania), istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
  • Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie. Nasi konsultanci udzielają jedynie informacji w zakresie obsługi windykacyjnej.
  • Maksymalny termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, przy czym okres ten jest przeważnie o wiele krótszy.

Opłać wezwanie

Aby szybko i wygodnie wnieść opłatę dodatkową możesz wybrać opcję przelewu online. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem systemu PayU. Po naciśnięciu przycisku "Płacę" należy podać numer wezwania.

Płacę

Formularz zgłoszenia reklamacji

Pola oznaczone (*) są bezwzględnie wymagane. Unikalny numer wezwania pozwala automatycznie określić lokalizację parkingu. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany indywidualny link umożliwiający zalogowanie się do portalu, w którym znajdują się szczegóły dotyczące danego wezwania, m.in. dokumentacja fotograficzna potwierdzająca parkowanie bez ważnego biletu.

Nie możesz skorzystać z formularza?

Korzystanie z formularza zgłoszeniowego jest zalecaną formą składania reklamacji. Przynosi znaczne korzyści, ponieważ przyspiesza i automatyzuje proces przetwarzania danych, a kierowcy daje dostęp do dodatkowych informacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie formularza, należy skorzystać z jednego z dwóch poniższych sposobów składania reklamacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby oprócz uzasadnienia i opisu sytuacji związanej z nałożeniem opłaty, odwołanie zawierało przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu.

reklamacje@parking-serwis.pl

Projekt Parking Sp. z o.o.
Dział Windykacji
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań

Infolinia: tel. +48 61 664 71 00

Informacje dotyczące opłat dodatkowych i procedury windykacji należności udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
UWAGA: Konsultanci infolinii nie przyjmują reklamacji składanych telefonicznie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt Parking Sp. z o.o. (KRS: 0000459709) z siedzibą w Poznaniu, ul. Drużbickiego 11, kod pocztowy 61-693, e-mail: biuro@projekt-parking.com tel. +48 61 657 66 65, wchodząca w skład Grupy Stadtraum.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Tomasz Klemt e-mail: iod@mt-data.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.2017.459 t.j. oraz Regulamin parkingu lub Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lata od końca roku, w którym dokonano rozliczeń związanych z korzystanie z miejsc postojowych na parkingu płatnym, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Dane przetwarzane w pozostałych celach - archiwalnych będą przechowywane przez okres 5 lat

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.