Płatności i reklamacje - parkingi prywatne

Szanowni Kierowcy. Witamy na stronie, która umożliwia składanie reklamacji dotyczących opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybkie wnoszenie opłat dodatkowych. Procedura odwołania dotyczy wyłącznie zdarzeń zarejestrowanych na wydzielonych parkingach prywatnych, prowadzonych przez spółkę Projekt Parking i położonych poza pasem drogowym.

Poniższy formularz nie obejmuje reklamacji związanych z opłatami za postój w Strefach Płatnego Parkowania. Są one rozpatrywane zgodnie z lokalnymi regulaminami SPP, funkcjonującymi w danym mieście. Szczegółowych informacji udzielają Biura Obsługi SPP.

W celu usprawnienia i przyspieszenia obsługi reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

  • Przed złożeniem odwołania i podjęciem kontaktu zachęcamy do zapoznania się z działem Pytania i Odpowiedzi (FAQ). Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące podstaw nałożenia opłaty dodatkowej oraz całej procedury windykacji należności i reklamacji.
  • Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia reklamacji przy użyciu poniższego Formularza. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia kierowca zyskuje dostęp do szczegółowych informacji o swoim wezwaniu, w tym do dokumentacji fotograficznej.
  • W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk wezwania), istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
  • Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie. Nasi konsultanci udzielają jedynie informacji w zakresie obsługi windykacyjnej.
  • Maksymalny termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni, przy czym okres ten jest przeważnie o wiele krótszy.

Opłać wezwanie

Aby szybko i wygodnie wnieść opłatę dodatkową możesz wybrać opcję przelewu online. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem systemu PayU. Po naciśnięciu przycisku "Płacę" należy podać numer wezwania (zawiadomienia).

Płacę

Formularz zgłoszenia reklamacji

Pola oznaczone (*) są bezwzględnie wymagane. Unikalny numer wezwania pozwala automatycznie określić lokalizację parkingu. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany indywidualny link umożliwiający zalogowanie się do portalu, w którym znajdują się szczegóły dotyczące danego wezwania, m.in. dokumentacja fotograficzna potwierdzająca parkowanie bez ważnego biletu.


Dodaj załącznik


Nie możesz skorzystać z formularza?

Korzystanie z formularza zgłoszeniowego jest zalecaną formą składania reklamacji. Przynosi znaczne korzyści, ponieważ przyspiesza i automatyzuje proces przetwarzania danych, a kierowcy daje dostęp do dodatkowych informacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie formularza, należy skorzystać z jednego z dwóch poniższych sposobów składania reklamacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby oprócz uzasadnienia i opisu sytuacji związanej z nałożeniem opłaty, odwołanie zawierało przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu.

reklamacje@parking-serwis.pl

Projekt Parking Sp. z o.o.
Dział Windykacji
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań

Infolinia: tel. +48 61 664 71 00

Informacje dotyczące opłat dodatkowych i procedury windykacji należności udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
UWAGA: Konsultanci infolinii nie przyjmują reklamacji składanych telefonicznie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co zrobić jeśli dostałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej mimo, że wykupiłem bilet?

Na bilecie pobranym z parkomatu wydrukowany jest przedział czasowy, w którym dany pojazd może zajmować miejsce na danym parkingu. Stanowi on dowód i informację w przypadku przeprowadzania ewentualnej kontroli. Wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej oznacza, że:
a) bilet umiejscowiony był w sposób uniemożliwiający zweryfikowanie przedziału czasowego;
b) na kokpicie pojazdu nie pozostawiono biletu;
c) upłynął termin ważności biletu i pracownik terenowy stwierdził brak ważnego biletu uprawniającego do postoju.
W przypadku wariantów a) i b) można odwołać się pisemnie lub drogą mailową zamieszczając kopię posiadanego biletu. W przypadku wariantu c) należy uiścić opłatę dodatkową zgodnie z wezwaniem.

Co powinienem zrobić jeśli wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej jest nieczytelne lub je zgubiłem?

Należy skontaktować się z zarządcą nieruchomości pod nr tel. +48 61 664 71 00 lub mailowo pod adresem: reklamacje@parking-serwis.pl w celu identyfikacji sprawy.

Dlaczego dostałem przypomnienie skoro opłaciłem już wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

Dokonując przelew zabrakło danych identyfikacyjnych, jak: numer rejestracyjny pojazdu lub/i numer Zawiadomienia lub też dane zostały przesłane szczątkowo, a sprawa nie została zidentyfikowana. Bezzwłocznie należy skontaktować się z działem egzekucji w celu uzupełnienia danych.

Jak mogę zapłacić karę?

Na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej zamieszczone są dane niezbędne do dokonania przelewu. Aby poprawnie i skutecznie dokonać płatności należy w tytule przelewu podać Numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Dlaczego mimo wyłożonej na kokpicie pojazdu karty osób niepełnosprawnych dostałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, konieczne jest pozostawienie karty osoby niepełnosprawnej na kokpicie pojazdu.

Dlaczego wjeżdżając na parking płatny mam pobierać bilet?

Dany teren jest objęty systemem płatnym o czym informuje Regulamin i znaki zamieszczone na parkingu. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

W trakcie postoju mój samochód został uszkodzony, nie wiem kto jest winowajcą, co powinienem zrobić? Czy Zarządca parkingu wypłaci mi zadośćuczynienie?

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez użytkownika. W związku z tym należy zastosować standardową procedurę zgodnie z zasadami prawa drogowego.
Szkodę należy zgłosić Policji i swojemu ubezpieczycielowi. Zalecamy też udokumentowanie zdjęciowe powstałego zdarzenia.

Co jeśli nie pobrałem biletu, ale robiłem zakupy w pobliskim markecie i mam na to dowód?

W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie/ brak biletu parkingowego - pobiera się opłatę dodatkową, której wysokość określa Regulamin parkingu. Brak opłaty potwierdzony jest przez kontrolera m.in. w dokumentacji zdjęciowej, a dodatkową informacją dla użytkownika pojazdu jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej pozostawione za wycieraczką samochodu.

Co jeśli nie uiszczę opłaty dodatkowej w wymaganym terminie?

Opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskiwania danych Właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001r. w sprawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz. U. z 2001r. nr 106, poz 1166 z późn. Zm.), a także kosztami sądowymi i kosztami odzyskiwania należności.